شعار سال
دوشنبه 01 مرداد 1403

مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

ردیف نام مرکز آدرس کامل پستی

شماره تلفن

دورنگار
1 مرکز شماره یک شهید رجایی اصفهان (برادران)  اصفهان - خیابان هزارجریب - خ کارگر - مرکز شهید رجایی 031-36690961-5 031-36690961-5
2 مرکز شماره دو شهید بهشتی اصفهان (برادران) اصفهان - خیابان هزارجریب - خ کارگر - مرکز شهید بهشتی 031-36690961-5 داخلی 459 __
3 مرکز شماره سه نساجی اصفهان (دومنظوره) اصفهان - خیابان هزار جریب - خ کارگر - مرکز نساجی 031-36690684 031-36693198
4 مرکز شماره چهار اصفهان (دومنظوره) اصفهان - خیابان هزارجریب - خ کارگر - مرکز شماره چهار  031-36683402  031-36683402 
5 مرکز شماره پنج مبارکه ( برادران)  مبارکه - بلوار فتح المبین - بعد از خیابان مهارت  52465330-52435331  52465334 
6 مرکز شماره شش مبارکه (خواهران) مبارکه - بلوار فتح المبین - جنب ساختمان اداره برق سابق  52465950  52465939 
7 مرکزشماره هفت گلپایگان (برادران) گلپایگان - بلوار شهید بهشتی - روبروی اداره تربیت بدنی 57241035-7  57240870 
8 مرکزشماره هشت شهید موسویان کاشان (برادران) کاشان - کیلومتر 7 جاده راوند - پشت باشگاه رفاه کارگران - خیابان مهارت 55532002  55511030 
9 مرکز شماره نه نجف آباد (برادران) نجف آباد - بلوار شهید صالحی - کمربندی جنوبی - روبروی دادگستری  42312360-3  42490014 
10 مرکز شماره ده نائین (برادران) نائین - کیلومتر 3 جاده اصفهان - بعد از پمپ بنزین 46257066-46257067  46259068 
11 مرکز شماره یازده اردستان ( برادران) اردستان - جاده کمربندی - روبروی پل هوایی مهارت 54230384-54230385  54242037 
12 مرکز شماره دوازده شهرضا(برادران) شهرضا - کیلومتر 4 جاده دهاقان 53510492-4  53510495 
13 مرکز شماره سیزده آران و بیدگل (برادران) آران و بیدگل - بلوار عاملی - خیابان پاسداران 54752902  54752902 
14 مرکز شماره چهارده سمیرم (دومنظوره) سمیرم - خیابان سپاه 53660181-53660146  53660183 
15 مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره) هرند - بلوار دانشگاه - جنب کلانتری 44 46403005  46404551 
16 مرکز شماره شانزده فریدونشهر (دومنظوره) فریدونشهر - محله وحدت آباد - خیابان کارگر 57590100  57590507 
17 مرکز شماره هفده نطنز ( برادران) نطنز - بلوار شهید بهشتی - خیابان مهارت 54228447  54228446 
18 مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران) شاهین شهر - خیابان سعدی جنوبی - خیابان مهارت 45210009-45210006  45210009 
19 مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران) خمینی شهر - منظریه - بلوار شهید عموشاهی - خ پردیس - خ مهارت 33664900-33664903  33664904 
20 مرکز شماره بیست خوانسار ( دومنظوره) خوانسار - میدان امام حسین (ع)-جنب اداره راه و شهرسازی  57236196  57236663
21 مرکز شماره بیست و یک حسین آباد جرقویه( دومنظوره) جرقویه سفلی - حسین آباد 46625484  46625490 
22 مرکز شماره بیست و دو زرین شهر (برادران) زرین شهر- بلوار باهنر - خیابان صنعت - جنب ترمینال مسافربری 52236210-52236211  52237400 
23 مرکز شماره بیست و سه تیران و کرون (دومنظوره) تیران و کرون - انتهای پارک اداری - خیابان مهارت  42227450  42227573 
24 مرکز شماره بیست و چهار داران (دومنظوره) داران - بلوار طالقانی - خ گلستان شهدا - خ مهارت - جنب اداره اوقاف و امور خیریه  57224695  57223980 
25 مرکز شماره بیست و پنج خور و بیابانک (دومنظوره) خور و بیابانک - خیابان دانش - پلاک 308 46325095  46325095 
26 مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره) چادگان - محله سمندگان - خیابان دانش 57724985  57724984 
27 مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)  دستگرد برخوار -خیابان توحید - خیابان شهید رجایی 45404001  45404002 
28  مرکز شماره بیست و هشت 9 دی دهاقان ( دومنظوره) دهاقان - خیابان شهدای قشقایی - جنب پمپ گاز CNG 53335102  53337641 
29  مرکز شماره بیست و نه غدیر فلاورجان (دومنظوره) فلاورجان - ورودی قهدریجان - میدان دفاع مقدس - خیابان مهارت 37509770  37509780 
30 مرکز شماره سی گلپایگان ( دومنظوره ) گلپایگان - خیابان امام حسین (ع) - کوچه 32 57424032  57424032 
31 مرکز شماره سی و یک شهرضا ( دومنظوره )  شهرضا - کیلومتر 4 جاده دهاقان 53510492-4  53510495 
32 مرکز شماره سی و دو شاهین شهر (دومنظوره )  شاهین شهر - خیابان سعدی جنوبی - خیابان مهارت 45210009-45210006  45210009 
33 مرکز شماره سی و سه خمینی شهر ( خواهران) خمینی شهر - خیابان کهندژ - ایستگاه آفا - روبروی بانک ملی 33634357  33634357 
34 مرکز شماره سی و چهار زرین شهر(خواهران) زرین شهر - بلوار باهنر - خیابان صنعت - جنب ترمینال مسافربری 52236210  52236210 
35 مرکز شماره سی و پنج نطنز (خواهران) نطنز - خیابان آیت اله سعیدی  54223144  54228446 
36  مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (خواهران)   غیرفعال    
37 مرکز شماره سی و هفت نائین (خواهران) نایین - بلوار جهاد - خیابان کارگر 46258064  46258064 
38 مرکز شماره سی و هشت نجف آباد (خواهران) نجف آباد - انتهای خیابان طالقانی - جنب اداره راهنمایی و رانندگی 42726444-42726445  42726445 
39 مرکز شماره سی و نه اردستان (خواهران) اردستان - خیابان ایثار - جنب منبع ذخیره آب 54246101  54246101
40 مرکز شماره چهل زواره ( دومنظوره) اردستان - زواره - کمربندی - جنب دبیرستان پسرانه 54374504  54374505 
41 مرکز شماره چهل و یک ارتقاء مهارت اسفیدواجان (برادران)  غیرفعال __  __
42 مرکز شماره چهل و دو ارتقاء مهارت اشترجان (برادران)  غیرفعال __   __
43 مرکز شماره چهل و سه امام خمینی دهنو (خواهران) اصفهان - خیابان امام خمینی - فلکه دانشگاه صنعتی -خیابان حکیم فرزانه 33850601  33850601
44 مرکز شماره چهل و چهار امام خمینی زینبیه (خواهران) زینبیه- خ شهید غفاری - بعد از بیمارستان حضرت زینب - انتهای کوی امام خمینی  __   __
45 مرکز شماره چهل و پنج ارتقاء مهارت سجزی(دومنظوره)  غیرفعال __   __
46 مرکز شماره چهل وشش صنایع غذایی وکشاورزی اصفهان (دومنظوره) اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان کارگر 36693199  36693199 
47 مرکز شماره چهل وهفت فناوری های راهبردی ونوین اصفهان (دومنظوره) اصفهان -خیابان هزار جریب - خیابان کارگر 36689947  36689947 
48 مرکز شماره چهل وهشت شهید امینی علویجه (دومنظوره)  نجف آباد - منطقه مهردشت علویجه - خیابان امام - جنب درمانگاه قدیم 42413263  42414763 
49 مرکز شماره چهل و نه کوهپایه (دومنظوره) کوهپایه - خیابان دکتر بهشتی - جنب بانک کشاورزی 46403005  46404551 
50 مرکز شماره پنجاه حاج علی لباف گز(دومنظوره) شهرگز-میدان آیت اله گزی-بلوار معلم-انتهای خیابان آشیان - جنب پارک شهید خرازی 45728266  45728266 
51 مرکز شماره پنجاه ویک ارتقاء مهارت مورچه خورت (برادران) شهرک صنعتی مورچه خورت - انتهای خیابان ابوریحان ششم 45644189  45644189 
52 مرکز شماره پنجاه و دو ناجی آباد کاشان(دومنظوره) کاشان - شهرک ناجی آباد - فاز یک - خیابان امام حسن مجتبی (ع) 55425004  55425002 
53 مرکز شماره پنجاه و سه ورزنه ( دومنظوره ) ورزنه -شهرک امام جعفر صادق (ع) - بلوار رسالت-روبروی ایستگاه هواشناسی 46481255  46481244 
54 مرکز شماره پنجاه و چهار هتلداری اصفهان ( دومنظوره) اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان کارگر 36683402  3668340 
55 مرکز شماره ۵۵بویین میاندشت( دو منظوره) بویین میاندشت ،بلوار امام حسین.خیابان مصلی.کوچه  شهید صلواتی 57520350 57520350

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین