شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403

1 - آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

 

2 - لیست آموزشگاههای آزاد 

 

3 - شهریه های آموزشگاههای آزاد

      -  سال 1402

        - شهریه سند حرفه 1402

 

        - ادامه شهریه مراقبت زیبایی۱۴۰۲

 

       - سال 1401

 

       - سال 1400

 

4 - فرم های مورد نیاز

        -نامه شهریه 1402 (مهم) 

        - قرارداد کارآموزی 

        - فرم خود اظهاری مکان

        -فرم خوداظهاری تجهیزات

        - معرفی نامه اماکن

        -تعهد نامه اماکن

        - سابقه صنفی

        - فرم مشخصات کارکنان آموزشگاه آزاد جهت ارائه به حراست

        - نامه کانون انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان

        - فرم خود اظهاری مربی برتر

        -

5 - درگاه ملی مجوزهای کشور

       - ورود به سایت ملی مجوزها

       - فرآیند صدور مجوز در سامانه ملی کسب و کار

       - مراحل و فرآیند صدور مجوز آموزشگاههای آزاد

 

6 - فرم ارتباط با مدیر کل دفتر مسابقات کارآموزی و مشارکت های مردمی سازمان

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین