شعار سال
دوشنبه 01 مرداد 1403

آگهی مزایده اجاره  -  شماره 4

 

آگهی مزایده اجاره - شماره سه

 

آگهی مزایده اجاره - شماره دو

 

آگهی مزایده اجاره - شماره یک

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 18

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 17

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 16 

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 15

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 14

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 13

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 12

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 11 

 

آگهی مزایده اجاره (1402/09/29) 

 

فراخوان مشارکت نوبت دوم (1402/09/27)

 

اگهی مزایده اجاره (1402/09/19) 

 

فراخوان مشارکت (1402/09/09)

 

آگهی مزایده اجاره (1402/07/18)

 

آگهی مزایده اجاره - (1402/06/26) 

 

آگهی مزایده اجاره - (1402/06/19) 

 

آگهی مزایده اجاره (1402/05/22)

 

آگهی مزایده اجاره (1402/04/25)

 

آگهی مزایده فروش املاک و مستغلات (1402/04/18)

 

آگهی مزایده فروش املاک و مستغلات  (1402/02/14)

 

آگهی مزایده اجاره شماره دو (1402/02/11)

 

آگهی مزایده اجاره شماره یک (1402/01/29)

 

آگهی مزایده فروش درخت و درختچه (1401/12/14)

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 14 (1401/12/10)

 

آگهی مشارکت (تبصره 18) (1401/11/16)

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 13 (1401/11/13)

 

آگهی مزایده اجاره - شماره 12 (1401/10/18)

 

برابر با آگهی مزایده که از طریق وب سایت اداره کل اطلاع رسانی می شود، مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: https://setadiran.ir/setad/cms انجام می گردد. 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین